Find school holiday dates in Merthyr Tydfil

Select a school in Merthyr Tydfil to view dates.

 1. Abercanaid Community School The Park, Abercanaid, Merthyr Tydfil, CF48 1SZ
 2. Afon Taf High School Yew Street, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil, CF48 4ED
 3. Bedlinog Community Primary School Hylton Terrace, Bedlinog, Treharris, Merthyr Tydfil, CF46 6RE
 4. Bishop Hedley High School Gwaunfarren Road, Penydarren, Merthyr Tydfil, CF47 9AN
 5. Caedraw Primary School Caedraw Road, Merthyr Tydfil, CF47 8HA
 6. Cyfarthfa High School Cae Mari Dwn, Queen's Road, Merthyr Tydfil, CF47 0LS
 7. Cyfarthfa Park Primary School Cyfarthfa Park, Merthyr Tydfil, CF47 8RE
 8. Dowlais Primary School High Street, Caeharris, Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful), CF48 3HB
 9. Edwardsville Primary School Cardiff Road, Edwardsville, Treharris, Merthyr Tydfil, CF46 5NE
 10. Gellifaelog Primary School Penydarren, Merthyr Tydfil, CF47 9TJ
 11. Goetre Primary School Rowan Way, Gurnos Estate, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful), CF47 9PB
 12. Greenfield Special School Duffryn Road, Pentrebach, Merthyr Tydfil, CF48 4BJ
 13. Gurnos Nursery School Cedar Way, Gurnos Estate, Merthyr Tydfil, CF47 9PA
 14. Gwaunfarren Primary School Alexandra Avenue, Merthyr Tydfil, CF47 9AF
 15. Heolgerrig Community School Heolgerrig Road, Heolgerrig, Merthyr Tydfil, CF48 1SB
 16. Pantysgallog Primary School Pant, Dowlais, Merthyr Tydfil, CF48 2AD
 17. Pen-Y-Dre High School Gurnos Estate, Merthyr Tydfil, CF47 9BY
 18. St Aloysius Primary School Cedar Way, Gurnos Estate, Merthyr Tydfil, CF47 9PA
 19. St Illtyds RCPrimary School Rocky Road, Dowlais, Merthyr Tydfil, CF48 3BT
 20. St Mary's RC Primary School Caedraw Road, Merthyr Tydfil, CF47 8HA
 21. Trelewis Primary School Trelewis, Treharris, Merthyr Tydfil, CF46 6AH
 22. Troedyrhiw Primary School Archer Street, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil, CF48 4JQ
 23. Twynrodyn Community School Gilfach Cynon, Twynrodyn, Merthyr Tydfil, CF47 0LW
 24. Ynysowen Community Primary School Aberfan Road, Aberfan, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful), CF48 4QQ
 25. Ysgol Gynradd Coed y Dderwen Gellideg Estate, Merthyr Tydfil, CF48 1LG
 26. Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd-Y-Grug Aberfan, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful), CF48 4NT
 27. Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful Pantyffyn Road, Mountain Hare, Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful), CF47 0HU
 28. Ysgol-Y-Graig Primary School Cefn Coed, Merthyr Tydfil, CF48 2LR

 

Search for schools in Merthyr Tydfil