School Holidays » Wales » All schools in Ceredigion

Find School Holiday Dates in Ceredigion

Aberbanc C.P. School, Penrhiwllan, SA44 5NP
Capel Seion Primary School, Capel Seion, SY23 4ED
Cardigan Christian School, New Life Christian Centre, Ceredigion, SA43 1HU
Cardigan Community Primary School, Stryd Napier, SA43 1EH
Cardigan County Secondary, Park Place, SA43 1AD
Cilcennin C.P. School, Cilcennin, SA48 8RH
Ciliau Parc C.P. School, Ciliau Aeron, SA48 8BX
Coedybryn C.P., Maes-Llyn, Ceredigion, SA44 5JL
Comins Coch C.P. School, Comins Coch, SY23 3BQ
Cwmpadarn C.P. School, Penygraig, Ceredigion, SY23 3SG
Ffynnon Bedr C.P. School, Heol Y Bryn, SA48 7EF
Llanwnnen C.P. School, Llanwnnen, SA48 7LJ
Mynach C.P. School, Pontarfynach, SY23 4QZ
Penglais Comprehensive School, Waunfawr, SY23 3AW
Pennant C.P. School, Pennant, SY23 5PA
Penparc C.P. School, Penparc, SA43 1SG
Plascrug C.P. School, Plascrug Avenue, SY23 1HL
Rhydlewis C.P. School, Rhydlewis, SA44 5PQ
St Padarns R.C.P. School, Llanbadarn Road, SY23 1EZ
Trefilan V.C.P. School, Talsarn, SA48 8QZ
Y.G. Blaenporth, Lon Y Porth, Ceredigion, SA43 2BA
Y.G. Capel Cynon, Capel Cynon, Ceredigion, SA44 4TJ
Y.G. Capel Dewi, Capel Dewi, SA44 4PL
Y.G. Glynarthen, Glynarthen, SA44 6NX
Y.G. Llanddewi Brefi, Llandewi Brefi, SY25 6RW
Y.G. Llangynfelyn, Taliesin, SY20 8JG
Y.G. Pontgarreg, Pontgarreg, Ceredigion, SA44 6AR
Y.G. Pontrhydfendigaid, Pontrhydfendigaid, SY25 6BL
Y.G. Rhydypennau, Bow Street, SY24 5AD
Y.G. Talgarreg, Talgarreg, SA44 4ER
Ysgol Gynradd Llanfihangel-Y-Creuddyn, Llanfihangel-Y-Creuddyn, SY23 4LA
Ysgol Gynradd Lledrod, Lledrod, SY23 4TA
Ysgol Craig Yr Wylfa, Francis Road, SY24 5NJ
Ysgol Gyfun Aberaeron, Stryd Y Fro, SA46 0DT
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Heol Llyn y Fran, SA44 4HP
Ysgol Gyfun Llanbedr-Pont-Steffan, Peterwell Terrace, SA48 7BX
Ysgol Gyfun Penweddig, Ffordd Llanbadarn, SY23 3QN
Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Plascrug Avenue, SY23 1HL
Ysgol Gymunedol Bro Sion Cwilt, Synod Inn , SA44 6JZ
Ysgol Gynradd Aberaeron, Gerddi Wellington, SA46 0BQ
Ysgol Gynradd Aberporth, Aberporth, SA43 2DE
Ysgol Gynradd Beulah, Beulah, SA38 9QB
Ysgol Gynradd Bronnant, Bronnant, SY23 4TQ
Ysgol Gynradd Cei Newydd, Maes Yr Ysgol, SA45 9TE
Ysgol Gynradd Cenarth, Cenarth, SA38 9JP
Ysgol Gynradd Cribyn, Cribyn, SA48 7NG
Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Cwrtnewydd, SA40 9YN
Ysgol Gynradd Dihewyd, Dihewyd, SA48 7PN
Ysgol Gynradd Felinfach, Felinfach, SA48 8AE
Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog, Llanwenog, SA40 9UU
Ysgol Gynradd Llanafan, Llanafan, SY23 4AZ
Ysgol Gynradd Llanarth, Llannarth, SA47 0NP
Ysgol Gynradd Llandysul, Heol Llynyfran, SA44 4HP
Ysgol Gynradd Llangeitho, Llangeitho, SY25 6TR
Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Llangwyryfon, SY23 4HA
Ysgol Gynradd Llanilar, Llanilar, SY23 4PA
Ysgol Gynradd Llannon, Llannon, SY23 5HX
Ysgol Gynradd Llechryd, Llechryd, SA43 2NL
Ysgol Gynradd Mydroilyn, Mydroilyn, SA48 7QX
Ysgol Gynradd Penllwyn, Capel Bangor, SY23 3LP
Ysgol Gynradd Penmorfa, Penmorfa, Ceredigion, SA44 6QE
Ysgol Gynradd Penuwch, Pen-Uwch, SY25 6RD
Ysgol Gynradd Pontsian, Pont-Sian, SA44 4UB
Ysgol Gynradd Talybont, Talybont, SY24 5HE
Ysgol Gynradd Tregaron, Tregaron, SY25 6JD
Ysgol Gynradd Trewen, Cwm-Cou, SA38 9PE
Ysgol Gynradd Wirfoddol Mefenydd, Llanrhystud, SY23 5AT
Ysgol Llanfarian, Llanfarian, SY23 4DA
Ysgol Llwyn-Yr-Eos, Penparcau, SY23 1SH
Ysgol Penlôn, Llwyncelyn, SA46 0DP
Ysgol Penrhyn Coch, Penrhyncoch, SY23 3EH
Ysgol Syr John Rhys, Ponterwyd, SY23 3JX
Ysgol Uwchradd Tregaron, Tregaron, SY25 6HG
Ysgol Y Dderi, Llangybi, SA48 8LY